Støre: Norge bør ta internasjonalt lederskap mot forsøplingen av havet

/

I en e-post 18. september framhever Jonas Gahr-Støre klima- og miljøpolitikk som et område hvor han krever mer innsats enn hva regjeringen står for. Forsøplingen i havet trekkes fram som et område hvor Norge bør ta internasjonalt lederskap. Foruten å være en politisk markering i forhold til den sittende regjering, kan en slik uttalelse tolkes som et signal til neste års landsmøte i Arbeiderpartiet om at det bør vise større handlekraft på dette politikkområdet enn partiene i regjeringskoalisjonen.

Det er også interessant å merke seg at Arbeiderpartiets leder oppfordrer til å ta mer ansvar i internasjonal politikk generelt – åpenbart som en reaksjon på den isolasjonistiske retningen i USAs politikk under Donald Trump.

Her følger avsnittet i Gahr-Støres e-post som berører internasjonal politikk:

«Mange jeg møter føler uro og utrygghet. De opplever at verdier vi står for – demokrati, solidaritet, rettsstat utfordres og undergraves. Land som Norge, som står ved internasjonalt samarbeid og solidaritet, må ta mer ansvar når andre tar mindre.

Det gjelder også i klima- og miljøpolitikken. Derfor mener vi Norge bør ta et internasjonalt lederskap for å hindre at livet i havet kveles av plast. Vi har et moralsk ansvar for å gå foran i kampen for et godt miljø og et bærekraftig klima. Tørken i sommer og ekstremværet i høst er påminnelser om at det haster mer enn noen gang med å ta det ansvaret. Med Frp i regjering og med Venstre som gissel, går norsk klimapolitikk på sparebluss – hjemme og ute. Det har vi ikke tid til.»