APs migrasjonsutvalg: forslag til debatt

Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg har som kjent nå lagt fram sitt forslag til asylpolitikk til offentlig diskusjon og som innspill til partilandsmøtet våren 2019.  Forslag til integreringspolitikk kommer fra utvalget innen 1. oktober.

Motivasjonen bak utvalgets forslag er: 

  • Å verne om asylretten og overholdelse av internasjonale forpliktelser
  • En mer human politikk, ved at færre legger ut på livsfarlige reiser organisert av menneskesmuglere 
  • En mer rettferdig politikk, der penger ikke avgjør hvem som får opphold i Norge, og der vi hjelper flest mulig med ressursene som stilles til rådighet
  • Kontroll på grensene og forutsigbarhet for kommunene
  • En politikk som samler, ikke splitter Norge

De viktigste initiativene er: 
1.    Hjelpe flere: en solidaritetspott for flyktninger og mottakerland
2.    En mer rettferdig asylordning
3.    Ivareta barnets beste og motvirke at barn og unge legger ut på flukt 
4.    Tydeligere krav til identitet og en mer effektiv returpolitikk
5.    Mer forutsigbarhet – balanse mellom innvandring og integrering

Debatt:

De første kommentarene har allerede kommet, og det vil sikkert bli mange flere som melder seg på i tiden framover med betydelig spredning i synspunktene. Det skulle bare mangle! Temaet rører ved vår identitet og det som ofte blir kalt for «norske verdier» i tillegg til spørsmålet om offentlig ressursbruk.

Utvalget har lagt et solid grunnlag for en debatt preget av kunnskap og refleksjon men hvor ekte følelser naturligvis også må få anledning til å komme fram. Greier vi å unngå en offentlig diskusjon hvor uvitenhet, hets og rasistiske oppgulp får lov til å dominere, skyldes det ikke minst at utvalgsinnstillingen griper direkte inn i den politiske beslutningsprosessen og er noe helt annet enn synsing i et kommentarfelt.  Første trinn er altså å sette seg inn i utvalgets innstilling. Deretter gjelder det å finne kanaler for å kommentere. Vi vil naturligvis peke på Arbeiderpartiets lokalorganisajon som et utmerket sted å artikulere sine synspunkter, men etter å ha satt seg inn i innstillingen og det uhyre kompliserte temaet den tar opp.

Her er følger innstillingen til gjennomlesing: Migrasjonsutvalgets innstilling

Som bakgrunnsinformasjon vil vi anbefale dette intervjuet med UDIs sjef, Frode Forfang, som har stått i Nettavisen.  Vi hekter også på et innlegg av generalsekretæren i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Ann-Magrit Austenå, i Dagbladet. Hun har kanskje ikke uventet en del kritiske bemerkninger til innstillingen.

Vi vil dessuten anbefale dette intervjuet med Sylo Taraku, medlem av migrasjonsutvalget, som også har stått i Nettavisen.