Hatet og konspirasjonsteoriene

////

Vi skulle møte hatet med kjærlighet etter 22.juli 2011 og dermed gjøre verden til et bedre sted.
Vi har definitivt mislykkes. Konspirasjonsteoriene og hatet mot våre sosialdemokratiske ideer florerer på sosiale medier. Hatet er agressivt i sin form og drapstrussler er nesten normalt. Vi må ta dette på alvor. Våre medlemmer kan ikke risikere å måtte stå alene når de blir truet.
I Aftenpostem nylig er flere av offrene på Utøya blitt intervjuet. Der forteller de om gjentatte drapstrusler, mobbing og utskjelling. Vi kan ikke akseptere slik atferd uten å reagere. Flere av oss har påpekt for partiledelsen lokalt og nasjonalt etter personlig å ha opplevd at man i diskusjoner på nettet har fått servert påstander om at ‘ABB burde klart å ta livet av flere AP-folk’ og at ‘AP er lik forræderi’.
Med så mange kommunikasjonsrådgivere i organisasjonen burde partiet hatt en enhetlig strategi mot disse alvorlige trusslene. Men tafatthet er det man legger mest merke til. Desverre.

Hvem er disse haterne?
– Vi opplever gjerne at kristenkonservative, ofte de samme som gir uforbeholden støtte til Israel, hater oss fordi de mener vi er ansvarlige for avkristning av landet og en økende sekularisering. At vi står for ateisme er en ganske utbredt oppfatning. At vi vil Israel til livs ved å gi palestinere rettigheter og rett til egne landområder på bekostning av jødenes «guddommelige» rett til området skaper hat og mye aktivitet på sosiale medier.
– Vi forråder landet. Denne påstanden dukker opp med jevne mellomrom. Kvasihistorikere produserer falske oppslag der vi beskyldes for forræderi ved at vi bygget ned forsvaret foran WW2. Nygaardsvold og Londonregjeringen burde vært straffet etter krigen. Påstander om at partiet egentlig har en skjult agenda om å avskaffe demokratiet og innføre et totalitært styre florerer. Den siste konspirasjonsteorien er at ap-statsråder stoppet etterforskningen av norske STASI-operatører (øst-tysk etterretning) fordi det ville avdekke et forræderisk nettverk i AP.  Soleklare bevis finnes i Stasiarkivene, hevdes det, men ingen vil bli tiltalt fordi AP motsetter seg slik politietterforskning.
– Vi vil åpne grensene for masseinnvandring utfra et maktpolitisk behov. Vi vil islamisere befolkningen og få «byttet ut» Ola og Kari. Den etnisk hvite befolkningen skal minimaliseres. Denne teorien går igjen i flere vestlige land. Disse sammesvergelsesteoriene kalles gjerne Eurabiateorien – vi sosialdemokrater er altså hovedaktør, sammen med media og akademia, for at denne sammensvergelsen skal lykkes.
– Så er det de mest rabiate. Marginale grupper på siden av samfunnet; nynazister, andre ytterliggående grupper og de som føler at de er urettferdig behandlet av storsamfunnet feks i barnevernssaker og i forhold til NAV. Uansett hvem som styrer landet så er det AP som får skylden for det som oppleves urettferdig.

Bør vi gå etter enkeltpersoner som sender hatmeldinger? Skal vi anmelde alle ytterliggående utsagn til  politiet og nettoperatør? Bør partiet opprette en faktagruppe som bør få tilsendt skjermdump av alle hatutsagn og overlate til gruppen å agere?
Hva mener dere?