Wergelands visjoner på 1. mai

Oslo varaordfører – Khamshajiny Gunaratnam – holdt denne appellen ved Wergelandsstatuen i Spikersuppa om morgenen 1. mai 2018

——————————————————————————

 

Dagen i dag handler om å feire det vanlige arbeidsfolk har vunnet opp igjennom årene. En lønn man kan leve av, tak over hodet – Et samfunn der vi er likeverdige og likestilte borgere. 

Henrik Wergeland er ofte forbundet med 17. mai og nasjonaldagen. Men Wergeland var også en radikaler. Hans skriverier satte fokus på forholdene for arbeiderne i hovedstaden. Han skrev for radikale blad som Statsborgeren og skildret de kummerlige forholdene i arbeiderforsteder i Oslo som gamle Vaterland. Der fant han de som bygget byen i brakker som han bemerket som noe som: “ingenlunde kunne ansees som forhold andstending lagdt ann for hverken folk eller Fé.” 

Den elendigheten som Wergeland beskrev, ga grobunnen til arbeiderbevegelsens kamp for en bedre verden, en mer rettferdig samfunnsorden, fri fra utnyttelse.

1.Mai er også en dag for å minne hverandre på at det denne kampen aldri er over. Det er viktig at vi aldri sier oss fornøyde med det vi har oppnådd men stadig kjemper for ta oss fremover, i fellesskap!

I dag har Oslo et byråd som definitivt følger opp visjonene til Henrik Wergeland: 

Vi må sikre at alle har et godt hjem å bo i – Oslo har de siste årene vært er en av Europas dyreste byer å bo i. Det er stadig vanskeligere for unge å kjøpe sin første bolig.. Vi bekjemper det ved å ha regulert for over 18 000 nye boliger. I tillegg ruster vi opp kommunale boliger for å sikre at sårbare mennesker og familier kan bo i gode hjem.

Vi må sikre skikkelig arbeid til alle – I Oslo har Arbeiderpartiet utformet Oslomodellen. Det betyr, hvis du skal legge inn anbud hos oss, så krever vi at minst 10 prosent skal være lærlinger, faste ansettelser, tariffestede lønns- og arbeidsforhold, lønn mellom oppdrag, utvidet skatteattest, og maks ett nivå med underleverandører og norsk som arbeidsspråk. Ved å forhindre rovdrift på arbeidskraft beskytter ikke Oslo bare bedrifter – vi beskytter også dagens og morgendagens fagarbeidere.

Vi må sørge for at alle barn får en god oppvekst – For fire år siden manglet 2300 barn barnehageplass her i byen. Oslo hadde Norges lengste barnehagekø blant storbyene. Slik kunne vi ikke ha det. Derfor lovet vi 3000 barnehageplasser. 

Ved hjelp av den moderate eiendomsskatten er vi rute. Og vi har innført gratis Aktivitetskole og styrket laget rundt de yngste elevene med flere lærere. Vi lærer kidsa koding. Vi åpner freshe bibliotek. Vi styrker områdesatsninger. Og bygger idrettsanlegg fort som bare det. 

Så var det ikke alt Wergeland tok høyde for, blant annet at vi må ta vare på den kloden vi har fått-Vi trenger ren luft, god kollektivtransport, et bilfritt byliv i sentrum, vakre grøntområder, trygge sykkelveier og et sunt klima. Jeg er stolt av å si at Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad 2019 av EU. Det er en fantastisk anerkjennelse for arbeidet med folkets grønne skifte i Oslo.

Kjære dere. Oslo må være en by som Henrik Wergeland kan være stolt av. En by hvor vi jobber sammen for å sikre hverandre friheten til å være oss selv. En by hvor vi er frie til å lære, til å skape og utvikle. Et samfunn hvor vi forpakter våre forpliktelser til hverandre som frie borgere. 

Gratulerer med dagen og takk for meg!