Gratulerer med dagen!

/

Arbeiderpartiets leder på 1.mai:

«Våre mål er frihet for alle, en rettferdig fordeling av makt og muligheter og sterke fellesskap som gir trygghet for den enkelte. De målene når vi bare ved å bygge velferden ut, og gjøre den tilgjengelig for alle, rik og fattig.

Vårens lønnsoppgjør viste kraften i arbeiderbevegelsen, og var en seier for sliterne i arbeidslivet. Men spørsmålet om opptjening fra første krone i ordningen med obligatorisk tjenestepensjon ble ikke løst. Ballen er spilt over til regjering og storting, og Arbeiderpartiet tar ballen.

Dette handler om rettferdighet. For hvem rammes hardest dersom NHO får viljen sin og folk i private bedrifter ikke sikres pensjon fra første krone og første time? De som rammes er dem med løsest tilknytning til arbeidslivet; ungdom, kvinner, folk i små stillinger, de som tjener dårligst. Det er arbeidstakere med vanlige lønninger som får mindre i tjenestepensjon. Det er urettferdig – rett og slett. Det vil ikke Arbeiderpartiet godta. Vi har allerede fremmet forslag i Stortinget, og vi kommer ikke til å gi oss i kampen for en rettferdig pensjon for alle.

Vi er arbeidstakernes parti og vil alltid kjempe for en sterk fagbevegelse og at folk flest har en trygg jobb å gå til. Fagbevegelsen er et av de viktigste fellesskapene vi har i Norge, og en helt avgjørende del av den norske modellen. Den undergraves av regjeringen når de kutter i fagforeningsfradraget år etter år, svekker arbeidsmiljøloven, og gjør at flere må ta til takke med midlertidige stillinger. Da er de i praksis for svakere fellesskap i arbeidslivet, mindre trygghet for arbeidsfolk og for å svekke den norske modellen. Det sier vi tvert nei til!

1. mai er også dagen for å vise internasjonal solidaritet. Ikke siden mellomkrigstiden har internasjonalt samarbeid vært så utsatt som nå. I en slik tid blir 1. mai ekstra viktig. Det trengs en bevegelse som forsvarer internasjonal solidaritet og står opp for internasjonalt samarbeid i praksis. Det er vår bevegelse.

Vi har mye å minnes, mye å forsvare, mye å være stolte av, og vi har fortsatt mye å kjempe for. I dag retter vi ryggen og vi fester blikket på alt vi fortsatt har ugjort.

God 1. mai!»

Med vennlig hilsen
Jonas Gahr Støre
Partileder, Arbeiderpartiet