En hauk nær atomknappen

Utnevnelsen av John Bolton som Donald Trumps nye sikkerhetsrådgiver har fått varselsklokkene til å ringe i det diplomatiske miljøet, i avisredaksjoner og blant seriøse observatører av internasjonale konflikter. Ganske sikkert også i ikke så få militære tenketanker. Mange vil nok huske ham fra hans periode som amerikansk talsmann i FN da han gjorde seg bemerket som en uvanlig sterk kritiker av organisasjonen. Nå er han altså tilbake – og det som en betydelig mer sentral beslutningstaker i Washington.

The New York Times trykket 23. mars en lederartikkel  som vi vil gjengi sentrale utdrag fra. (Artikkelen er bak en betalingsmur, så vi kan ikke kopiere hele; men vi kopierer de mest relevante utsagnene:

«There are few people more likely than Mr. Bolton is to lead the country into war. (He…) believes the United States can do what it wants without regard to international law, treaties or the political commitments of previous administrations. He has argued for attacking North Korea to neutralize the threat of its nuclear weapons. He has called for bombing Iran instead of negotiating an agreement.»

Bolton har nå fått en sentral rolle i forberedelsene til – og sannsynligvis gjennomføringen av – møtet mellom Trump og Kim Jong-un i mai. New York Times bemerker følgende til dette:

«Mr. Bolton told Fox News earlier this month that talks would be worthless, and he has called South Korean leaders “putty in North Korea’s hands»

The New York Times er respektert som en edruelig observatør og kan ikke beskyldes for å tilhøre noen anti-amerikansk retning. Desto mer alvorlige er advarslene om at USA nå er på ville veier i sin utenrikspolitikk.