Det nye styret orienterer…..

//

Det nye styret i Internasjonalt Forum har begynt jobben sin. Forumet skal være en forumsforening i Arbeiderpartiet der medlemmene trives og der det skal være kort vei fra medlemmene til styret.

– Vi markerer årets 1.mai på tradisjonelt vis, appeller ved Wergelandstatuen, felles avmarsj bak musikkorps til Stortinget, med hyggelig frokost og samvær i kinosalen. 1.mai komite er oppnevnt, ledet av Kim Gabrielli.

– På årsmøtet til OAP ble styrets leder og 2.nestleder valgt inn i fylkespartiets styre. Alle våre forslag innsendt til årsmøtet ble vedtatt.

– Vi har satt opp en foreløpig kjøreplan til medlemsmøter denne våren:
– April, «Sør Afrika – hva skjer?» Kinosalen, Stortinget.
– Mai, «Sosialdemokratiet i Europa – mot slutten?» I Brundtlandsalen, Youngstorget.
– Juni, på Skøytemuseet. Tema ikke bestemt.

– Gunnar Høgstmyr overtar som leder i Tysklansgruppa etter Henning Fagerhøi. Kirsti Næss har allerede overtatt som leder av Midtøstengruppa etter Vigdis.

– Styret har besluttet å publisere et Nyhetsbrev på web 6 ganger i året. Det er oppnevnt en redaksjonskomite som ledes av Aslak Leesland.

– Det er kun Midtøstengruppa og Tysklandsgruppa, samt delvis Afrikagruppa som fungerer. De andre gruppene legges ned. Gruppene kan gjenopprettes hvis medlemmer ønsker det. Det samme gjelder for nye temagrupper hvis noe ønsker å påta seg arbeidet med å koordinere en slik gruppe.

– Styret vil prioritere arbeidet med å rekruttere nye medlemmer via sosiale medier. Men DU er kanskje den viktigste rekruttereren. Spør venner om de vil bli medlemmer!

– Studieleder i forumet har følgende opplæringsplan for våren:
Studiesamling om populisme.
Retorikk og skrivekurs.

– Hvis interesse arrangerer vi en ny studietur til høsten, til selvkost. Vår vellykkede tur til Wroclaw, Kraków og Auschwitz i fjor frister til gjentakelse.

– Det er viktig at våre støttemedlemmer betaler inn sin andel av våre kostnader til å drifte forumets fellesaktiviteter og at våre hovedmedlemmer betaler inn kontingenten siden antallet avgjør hvor stor representasjon forumet får i OAPs representantskap.

– Har du innspill til aktiviteter eller politiske uttalelser – ta kontakt med styret, ved leder; m.nybakk@online.no  eller sekretær; orjo567@gmail.com
??????????????????????????
GOD PÅSKE til alle medlemmer og følgere!