Populisme – trussel mot demokratiet?

Er definisjonen på populisme «politikk som tar vanlige folks bekymringer på alvor?»
Populisme er retorisk og teknisk i sin form. Populisten hevder alltid at han representerer folk flest, eller hele folket, ikke bare egen velgergruppe.
Mener du noe annet så er du ikke bare meningsmotstander, men fiende av folket. Man demoniseres og fratas all human verdighet.
Man blir framstilt som et ondt menneske. Man vil ikke vårt land noe godt!

Sannsynligvis skyldes framveksten av populisme i Europa vår tids globalisering – som nå har fått sine globale tilbakeslag.
Vi har opplevd en tid hvor hvor frihandel resulterte i børskrakk, proteksjonisme og krigshandlinger.
Vi har opplevd outsourcing av arbeidsplasser, flytting av industribedrifter til lavkostland, samtidig med høy innvandring.
For noen er dette truende for egen livskvalitet.
De tiltrekkes av politikere som bruker store bokstaver og som hevder de er nasjonens eneste håp.

For få husker fascismens ødeleggende og klamme hånd over Europa – derfor er det forholdsvis få som tar til motmæle. Vår motstandskraft er svekket.

Skal vi forsøke å stoppe populistene ved å utkonkurrere dem, eller isolere dem? Det kan være fristende, men det vil sannsynligvis bare stimulere populisten enda mer. Offerrollen og ‘hva sa jeg’ – ‘de ønsker å frata oss ytringsfriheten!’ Listhaug er et skrekkens eksempel på dette.

Antakelig må vi være tålmodige, ta debatten og gjerne ta saker fra populistene hvis de har et poeng og gjøre disse sakene til våre egne.
Altså mer politikk og mer debatt – og litt mer samarbeid partier i mellom når populistutspill truer den politiske debatten.