Den europeiske Menneskerettighetskonvensjon – et nyttig instrument

Det kan være grunn til å heise fanen for internasjonale forpliktelser for menneske-rettighetene og minne om at Norge også er forpliktet av Den europeiske Menneskerettighets-konvensjonen. Derfor gjengir vi denne lille gladmeldingen fra Thorbjørn Jagland som har vært i Tyrkia for å minne myndighetene om hva landet har forpliktet seg til:

«En positiv utvikling i Tyrkia?

Da jeg var i Tyrkia for fire uker siden holdt jeg tale i det juridiske akademiet (over fire hundre fra den juridiske eliten var til stede). Jeg møtte også hele statsledelsen. Budskapet mitt (som gikk igjen i tyrkiske og europeiske medier) var at Tyrkia må respektere sin egen grunnlov, særlig konstitusjonsdomstolen og dens avgjørelser. Artikkel 90 i Grunnloven slår fast at Den europeiske Menneskerettighetskonvensjonen har forrang i Tyrkia. Og Konstitusjonsdomstolen skal dømme på bakgrunn av Menneskerettighetskonvensjonen og rettspraksisen til Mennedkerettighetsdomstolen under Europarådet.
Konstitusjonsdomstolen hadde dømt i de to første sakene som gjelder de fengslede journalistene (Altan og Altay) og sagt at de må løslates. I første omgang ble ikke domstolens avgjørelse gjennomført. Det var derfor jeg dro til Tyrkia, for å understreke Grunnlovsforpliktelsen og at det er fare for tusenvis av saker og dommer i Strasbourg hvis dette ikke følges opp.

Nå har Grunnlovsdomstolen på ny krevd løslatelse og dommen ble umiddelbart gjennomført

Dette er en positiv utvikling, som kanskje kan gi håp
I dag er Den europeiske Menneskerettighetskonvensjonen med dens Domstol og Europarådets apparat av overvåkingsorganer og juridiske ekspertise det eneste som kan hjelpe Tyrkia til å holde seg innenfor visse akseptable rammer.

Så langt loven rekker da

Dette er det kanskje viktigere å like og dele enn mye annet i disse dager»