Vannmangel i hver fjerde storby på kloden

////

Det er velkjent gjennom media at Cape Town sliter med svært alvorlig vannmangel. Mindre kjent er det at en rekke kjempebyer i det globale Sør også har katastrofal mangel på godt vann. Når 40 % av overflatevannet i Beijing ikke engang kan brukes i industri og jordbruk, er situasjonen alvorlig. Eller når 20 % av innbyggerne i Mexico City ikke kan regne med å få vann fra springen hver dag. Vi anbefaler å klikke seg inn på lenkene om hver enkelt by i artikkelen som følger. Den er skrevet av journalistene Espen Alnes og Roger Severin Bruland:

—————————————————————————–

Det er ikkje berre Cape Town som strevar med å forsyne innbyggarane sine med drikkevatn. FN fryktar ei global vasskrise innan 2030

I Cape Town i Sør-Afrika er vasskrisa meir utfordrande for kvar dag som går, og innbyggarane har byrja å telje ned til «Dag null». Folk gjer no kva dei kan for å spare på vatnet.

Ifølgje BBC er det vassmangel i kvar fjerde storby på kloden, ifølgje ein studie frå 2014.

Over ein milliard menneske manglar tilgang på vatn, og 2,7 milliardar andre slit med å finne nok drikkevatn minst ein månad kvart år.

Og FN åtvarar mot at etterspurnaden etter drikkevatn kan bli 40 prosent større enn tilbodet innan 2030.

Overutvikling, auke i folketalet og klimaendringar har øydelagt balansen mellom bruken og tilgangen på vatn, skriv National Geographic.

Det er ikkje uventa megabyane som slit mest med vassforsyninga, her er ei liste på fem byar som risikerer å lide same skjebne som Cape Town.

1. São Paulo, Brasil

Den brasilianske millionbyen var i same situasjon som Cape Town tilbake i 2015. Fyllingsgraden i magasina var under 4 prosent, og det snakk om få dagar før over 20 millionar innbyggarar stod utan drikkevatn.

Det var frykt for ei humanitær krise, og politiet måtte eskortere vassbilar for å hindre plyndring.

Krisa vart avblåst i 2016 då det kom eit kraftig regnvêr som redda situasjonen, skriv National Geographic. Men krisa avslørte kor sårbar vassforsyninga i São Paulo er. Byen vart kritisert for ikkje å investere tilstrekkeleg i god infrastruktur.

2. Bangalore, India

Dette er Indias IT-hovudstad, og ein by i rask vekst. Problemet er at under bakken ligg det eit antikvarisk vatn- og kloakksystem.

Ei gransking frå sentrale myndigheiter avslørte at snart halvparten av drikkevatnet blandar seg med kloakken og går tapt, og at infrastrukturen treng full overhaling skal ein trygge vassforsyninga til dei 12 millionar innbyggarane.

I tillegg har byen eit problem med ulovleg dumping av avfall som også blandar seg i drikkevatnet. Ekspertar fryktar det ikkje er mogleg å by i denne byen i 2025, skriv The Guardian.

Det er ikkje anbefalte å bade i innsjøar rundt Bangalore.

3. Beijing, Kina

Den kinesiske metropolen slit med forureininga både i lufta og i vatnet.

Offisielle tal frå 2015 viste at 40 prosent av overflatevatnet i Beijing var så forureina det ikkje ein gong kunne bli brukt i jordbruket eller industrien.

Beijing er også ein by med over 20 millionar innbyggarar, som i utgangspunktet ikkje har nok vatn per person.

Ein medverkande årsak til at Beijing og Kina opplever vassmangel, er den raske økonomiske veksten landet opplever fordi industrien bruker vatn i produksjonsprosessen, skriv The Guardian.

4. Kairo, Egypt

Nilen har vore livslina til millionbyen Kairo i sidan faraoane si tid, og står for 97 prosent av ferskvatnet i Egypt.

Men forureining truar denne livsviktige floden.

I tillegg fryktar egyptarane av bygging av vassdammar i Etiopia skal føre til lågare vasstand i Nilen, skriv nettavisa Al-Monitor. Låg vassføring gir mindre vatn og meir forureining.

Tal frå Verdas helseorganisasjon viser at Egypt har mange dødsfall som følge av forureina vatn Og FN fryktar at det vil bli kritisk vassmangel i landet innan 2025.

5. Mexico by, Mexico

Det blir sagt at Aztekarane levde på kanalane i Mexico by. Men dette er enda ein by med over 20 millionar innbyggarar som slit med vassforsyninga.

20 prosent av innbyggarane kan ikkje rekne med å få vatn ut av springen kvar dag, skriv New York Times.

Byen importerer om lag 40 prosent av vatnet dei bruker, men har ikkje noko større apparat for å resirkulere avløpsvatn.