Burmas vei mot demokrati

Nummer 1, 2018 av  Magasinet Folk og Forsvar inneholder en artikkel om utviklingen i Myanmar mht. rohyngiaenes situasjon skrevet av nestlederen i Internasjonalt Forum – Monica K. Mattssonn Kämpe. Artikkelen er mer utfyllende enn tidligere posteringer om dette temaet på vår nettside når det gjelder den historiske utviklingen i landet og inneholder dessuten en problematisering av den væpnete gruppen ARSA som har sprunget opp blant rohyngiaene. Artikkelen heter Burmas vei mot demokrati.  

Lenken er til Pdf-utgaven av magasinet, så man må bla nedover til side 20 for å finne artikkelen. På veien passerer man andre lesverdige artikler om bl.a. Tyrkia, Syria, Jemen og Colombia.

Default thumbnail
Forrige artikkel

Amerikanerne flytter til Norge, ikke motsatt

Default thumbnail
Neste artikkel

Presidenten i Zimbabwe er ingen søndagsskolelærer

Siste fra Asia