Burmas vei mot demokrati

Nummer 1, 2018 av  Magasinet Folk og Forsvar inneholder en artikkel om utviklingen i Myanmar mht. rohyngiaenes situasjon skrevet av nestlederen i Internasjonalt Forum – Monica K. Mattssonn Kämpe. Artikkelen er mer utfyllende enn tidligere posteringer om dette temaet på vår nettside når det gjelder den historiske utviklingen i landet og inneholder dessuten en problematisering av den væpnete gruppen ARSA som har sprunget opp blant rohyngiaene. Artikkelen heter Burmas vei mot demokrati.  

Lenken er til Pdf-utgaven av magasinet, så man må bla nedover til side 20 for å finne artikkelen. På veien passerer man andre lesverdige artikler om bl.a. Tyrkia, Syria, Jemen og Colombia.