Mulig liberalisering i Etiopia

Den etiopiske statsministeren – Hailemariam Desalegn – erklærte 3. januar overraskende at politiske fanger vil bli frigitt og at det fryktede fengslet Maekelawi i Addis Abeba vil bli stengt. Det er imidlertid uklart hvem som vil bli definert som «politiske fanger» og dermed frigitt. Det er heller ikke angitt noen tidsfrist for eventuelle løslatelser.  BBC anslår antallet politiske fanger i etiopiske fengsler til rundt 1000 og med ca 5000 uoppgjorte rettssaker etter at det ble erklært unntakstilstand pga til dels voldsomme opptøyer i oktober 2016. Vi må altså vente til fanger faktisk er blitt frigitt og både opposisjonen og uavhengige observatører har uttalt seg, før vi vet hva Desalegns utspill betyr. Utspillet har imidlertid gjort det vel verdt å følge den politiske utviklingen i Afrikas nest største land i tiden framover.

Vi gjengir BBCs melding om erklæringen.