Økende spenning mellom Egypt og Etiopia

Det har lenge vært kjent at vannet i Nilen kan gi opphav til grufulle konflikter mellom landene langs elva. Nå ser det ut til at denne latente konflikten kan bli akutt i løpet av et år eller to etter at forhandlinger mellom Egypt og Etiopia brøt sammen i november. Stridens kjerne: en gigantisk dam som Etiopia snart vil ferdigstille og som vil kunne gi store mengder fornybar strøm til landet og forbedre jordbruket i Sudan radikalt. På sin side påpeker Egypt at Nilen er livsviktig for deres befolkning på snart 100 millioner og frykter at dammen vil føre til redusert vannføring i elva. Særlig vil de første årene hvor reservoaret skal fylles være kritisk. På papiret er nok dette en konflikt som burde kunne la seg løse ved at begge parter viser vilje til kompromiss og samarbeid, men mangel på tillit i dette spørsmålet har bygd seg opp gjennom årtier. I 1959 inngikk Sudan og Egypt en avtale om fordeling av vannet i Nilen hvor Etiopia ble utelatt og landet føler at avtalen er diskriminerende. Nå blir Verdensbanken forsøkt trukket inn som megler. En løsning kan komme til å forutsette ganske massiv internasjonal bistand til Egypt for å øke kapasiteten til å resyklere og desalinere vann. En konflikt som har vært tema i Internasjonalt Forum tidligere og som det er vel verdt å følge med på. Her følger en grunnleggende oppdatering fra The Telegraph:

Death of the Nile