Ny våpenhvile i Sør-Sudan – vil den vare?

En ny våpenhvile mellom de stridende partene i den fire år lange borgerkrigen i Sør-Sudan trådte i kraft julaften 2017. Den forrige ble undertegnet i 2015, men kampene ble gjenopptatt etter et års tid. Denne gangen er det ikke bare to parter som har undertegnet, men flere opprørsgrupper som er blitt dannet det siste året – et år som har har sett regjeringshæren vinne framgang på slagmarken og som har skapt mer enn en million nye flyktninger som først og fremst har rømt over grensen til Uganda og til Den demokratiske republikk Congo. Hvorvidt den nye avtalen vil vise seg å være verdt mer papiret den er  skrevet på, er bare gjettverk, men det har i det minste åpnet seg et rom for forhandlinger som det skal bli spennende å følge med på.

Her er omtalene av situasjonen i The Guardian og  Voice of America.