Kan Ramaphosa og ANC få Sør-Afrika på rett kjøl igjen?

En turbulent ANC-kongress i desember viste et splittet parti som med knapp margin valgte den tidligere fagforeningslederen, fredsforhandleren og forretninsmannen Cyril Ramaphosa til ny president. Motkandidaten – Nkosana Dlamini-Zuma – var det gamle regimets kandidat. Mange fryktet at med henne som president ville korrupsjonen og den dype splittelsen i landet fortsette. Det gjenstår å se om Ramaphosa vil være i stand til å gjennomføre nødvendige utrenskninger og skape en stemning av optimisme. Om han i det hele tatt prøver, vil det uansett ikke være lett. Zumas fraksjon fikk også valgt inn folk i ledelsen. Selv om flere av dem kan komme til å skifte side og slutte seg til vinneren, er det grunn til å frykte at mange har direkte interesser og bindinger som de ikke uten videre vil kaste over bord. Det første tegnet på om valget av Ramaphosa betegner en ny start kan vi få ved å se på hvordan han håndterer kommende rettslige skritt mot Jacob Zuma når denne går av som president. Zuma vil bli stilt overfor ikke mindre enn 753 anklager, hvorav en rekke er ganske alvorlige. Ramaphosa har ansvaret for å utpeke hovedanklageren tidlig på nyåret 2018.

Denne artikkelen fra Brookings Institution gir en kort og grei vurdering av resultatet av ANCs kongress.

Splittet topplag er en kommentarartikkel etter kongressen sakset fra Dagsavisen.