Venezuela kollapser

Internasjonalt Forum satte søkelys på Venezuela på et av sine møter i året som har gått. Som en oppfølging gjengir vi denne reportasjen fra landet som stod i New York Times 17. desember. Vi går ikke inn i noen diskusjon om hvordan skylden skal fordeles. Anbefaler bare å lese teksten og studere bildene.

Les artikkelen her:

As Venezuela Collapses – Children Are Dying of Hunger