En forumsforening i Oslo Arbeiderparti

Etnisk rensing i Myanmar

i Asia av

NUPI har publisert en artikkel i serien «Hvor hender det?» om bakgrunnen for det som skjer med den muslimske minoriteten i Myanmar.  Artikkelen gir en gjennomgang av den historiske utviklingen, foruten den etniske konteksten før den reiser spørsmålet om hvem som har ansvaret for utviklingen høsten 2017 og avsluttes med noen betraktninger om  veien videre. Artikkelen er skrevet av Stein Tønnesson og er sterkt anbefalelsesverdig for de som ønsker en mer dyptgående oversikt over dette problemet enn hva man får i korte nyhetsmeldinger.

Du kan lese artikkelen her.

 

Tags:

Siste fra Asia

Konflikten i Jemen

Har den langvarige borgerkrigen i Jemen en løsning? Lidelsene sivilbefolkningen utsettes for
Gå til Toppen