Fiendebildet av muslimer i Myanmar

Forfølgelse av den muslimske minoriteten i Myanmar har ført til en flyktningstrøm. Vårt bilde av buddhister som fredens tjenere blir undergravet. En artikkel i The Diplomat som beskriver en forskningsprogam som kartlegger det fiendebildet av muslimer som er bygd opp gjennom generasjoner, gir et mer komplisert bilde av konflikten og setter søkelyset på betydningen av narrativer av «de andre» og hvordan narrativene kan nøre opp under konflikter.

Her er artikkelen i The Diplomat