Et selvstendig Kurdistan – mulig eller umulig?

//

Styret i Internasjonalt Forum har vedtatt å sende følgende oppfordring til APs representanter i Utenriks- og forsvarskomiteen angående urovekkende opplysninger om kamper mellom kurdere og irakisk milits:

– Akkurat nå foregår det kamper mellom kurdiske styrker og irakisk shiamilits utenfor Kirkuk. Dette er en utvikling som er uønsket og ødeleggende. Forhåpentligvis kan internasjonal inngripen på et tidlig tidspunkt forhindre nye blodbad i regionen.

Kurdisk selvstyre i de nordligste delene av Irak har fungert siden våren 1992 da Saddam Hussein trakk vekk sin administrasjon fra et område som stort sett svarte til den kurdiske regionen, fastsatt i en avtale fra 1970. De kurdiske partiene, først og fremst KDP og PUK, etablerte sivil administrasjon i de områdene regimet hadde forlatt, og gjennomførte parlamentsvalg samme år. Etter hva som kan kalles en borgerkrig mellom KDP og PUK i siste del av nittiårene har kurderne hatt bred internasjonalt oppslutning om sin administrasjon av det selvstendige området i nord-Irak, som idag trues av kamphandlinger.

Etter at Daesh (ISIL) etablerte sitt kalifat i deler av Syria og Irak har kurdiske styrker kjempet sammen med bl.a irakiske styrker mot Daesh.

Vi har sett at irakiske myndigheter, sammen med Iran og Tyrkia har vært negative til gjennomføringen av folkeavstemmingen blant kurdere om en egen kurdisk stat. Årsaken til at irakiske myndigheter tillater militsen å angripe nordover fra Kirkuk kan være relatert til folkeavstemningen. Kampene mellom irakisk milits og kurdiske styrker kan være oppstarten til en ny blodig konflikt i Midtøsten.

Norske myndigheter, som har deltatt med militære supervisors på såvel irakisk som kurdisk side under konflikten med Daesh har plikt til å forsøke å hindre at det oppstår nye kamphandlinger og bør ta internasjonalt initiativ for å forsøke å finne fram til en modell som gjør det mulig å få etablert området i nord-Irak, som et selvstyrende kurdisk område, alternativt en kurdisk region i nord-Irak og deler av Syria – med sikre grenser.

Vi må handle nå, før det er for sent!

Hilsen styret i Internasjonalt Forum
Marit Nybakk
Leder