Internasjonalt Forum 20 år – Det hele startet på Sørmarka

20 ÅR MED UTENRIKS– og SIKKERHETSPOLITIKK

16. august 1997 var en varm, fin sommerdag i Oslo, en lørdag for å være helt nøyaktig. Den flotte naturen utenfor Sørmarka, LOs konferansesenter, hadde en viss kreativ effekt på oss åtte medlemmer i Oslo Arbeiderparti som møttes til lunch og idedugnad; Ørjan Johansen, Aslak Leesland, Nils Sivertsen, Andreas Olsen, Kjell Johansen, Siv Svardal, Kirsti Pettersen og Runar Todok. I 1997 var Bill Clinton president i USA, Boris Jeltsin styrte i Russland, Torbjørn Jagland hadde fortsatt noen måneder igjen som statsminister i Norge. Folk lyttet til Puff Daddy`s ”I`ll be missing you”. På kino så man ”Event Horizon” – om et romskip som forsvinner inn i et svart hull i verdensrommet med mann og mus. På TV gikk ”South Park” sin seiersgang. Samme året fikk verden sin første klonede sau, Dolly. J.K. Rowling ga ut sin første bok om Harry Potter. Prinsesse Diana døde i en trafikkulykke, og Internasjonalt Forum blir stiftet av de åtte ovennevnte på Sørmarka.

Ideen om en forening i fylkespartiet som skulle ha fokus på utenriks – og sikkerhets/ forsvarspolitikk ble tatt opp først av Nils Sivertsen og Ørjan Johansen, som sammen tok kontakt med Aslak Leesland, som da var ansatt i AOF. Vi ville trenge en viss finansiering for å få til en oppstart gjennom kursing og for å synliggjøre behovet innad i fylkespartiet. AOF hadde slike midler tilgjengelig. Disse tre begynte planleggingen av et oppstartsmøte på vårparten i 1997. 16. august satte vi oss i to biler og kjørte til Sørmarka. Idedugnaden endte opp med at gruppa etablerte et interimstyre med Aslak Leesland som leder og Ørjan Johansen som sekretær. Samme dag ble et tre siders notat oversendt styret i Oslo Arbeiderparti for godkjenning og informasjon om etableringen av forumslaget og valg av interimstyret. Notatet inneholdt visjoner om hva vi hadde tenkt oss og hvordan forumet skulle utvikle seg. Navnet Internasjonalt Forum kom først på plass ved en senere anledning etter at interimstyret hadde vurdert 4-5 forskjellige forslag. Kaare Sandegren og Nina Græger tiltrådte interimstyret senere på høsten. Styret hadde møter en gang i måneden under hele interimsperioden. Det ble avholdt et helgeseminar på Sørmarka om internasjonal handel og menneskerettigheter og et temamøte om Russland ble arrangert høsten 1997. Interessen for det nye forumet viste seg å være stor, allerede på konstituerende åsmøte i februar/98 var medlemstallet steget til 130.

Legg igjen en kommentar