En forumsforening i Oslo Arbeiderparti

Internasjonalt Forum - 20 år

Internasjonalt Forum 20 år – Målsettinger og tenketorg

i Internasjonalt Forum av

Sørmarka - Internasjonalt Forum Mange av de som tidlig meldte seg inn i forumet, allerede før vi var formeldt etablert som et forumslag, ble rekruttert fra de ca 35 som hadde deltatt i et sikkerhetspolitisk tenketorg – for de som husker Jaglands ide om politisk nytenkning og engasjement i partiorganisasjonen. Ørjan Johansen ba på høsten 1996 styret i OAP om tillatelse til å etablere et tenketorg om ”Norsk sikkerhetspolitikk inn i det 21. århundre.” Som et av de få tenketorgene resulterte dette tenketorget opp med en vellykket rapport og dermed et etablert nettverk innad i fylkespartiet.

Rapporten ble skrevet av Kjetil Skogrand, Nina Græger m.fl og overlovert vår Stortingsgruppe i desember 1997. Forumets interimstyre vedtok følgende målsettinger: – Øke interessen for internasjonale spørsmål og sikkerhetspolitikk blant OAPs medlemmer. – Være premissleverandører til miljøer hvor internasjonale spørsmål blir diskutert. – Formidle informasjon om internasjonale spørsmål.

Tags:

Legg igjen en kommentar

Siste fra Internasjonalt Forum

Er du en nyttig idiot?

Vi tillegger ofte sitatet over til Vladimir Lenin ide han beskriver vestlige

APs budsjettforslag

Norge er på sitt beste når vi løser de viktigste oppgavene i
Gå til Toppen