Internasjonalt Forum - 20 år

Internasjonalt Forum 20 år – Målsettinger og tenketorg

Sørmarka - Internasjonalt Forum Mange av de som tidlig meldte seg inn i forumet, allerede før vi var formeldt etablert som et forumslag, ble rekruttert fra de ca 35 som hadde deltatt i et sikkerhetspolitisk tenketorg – for de som husker Jaglands ide om politisk nytenkning og engasjement i partiorganisasjonen. Ørjan Johansen ba på høsten 1996 styret i OAP om tillatelse til å etablere et tenketorg om ”Norsk sikkerhetspolitikk inn i det 21. århundre.” Som et av de få tenketorgene resulterte dette tenketorget opp med en vellykket rapport og dermed et etablert nettverk innad i fylkespartiet.

Rapporten ble skrevet av Kjetil Skogrand, Nina Græger m.fl og overlovert vår Stortingsgruppe i desember 1997. Forumets interimstyre vedtok følgende målsettinger: – Øke interessen for internasjonale spørsmål og sikkerhetspolitikk blant OAPs medlemmer. – Være premissleverandører til miljøer hvor internasjonale spørsmål blir diskutert. – Formidle informasjon om internasjonale spørsmål.

Legg igjen en kommentar