Youngstorvet

Internasjonalt Forum 20 år – Konstituerende årsmøte og driftsår 1998

Kaare SandgrenKonstituerende årsmøte ble arrangert i OAPs lokaler i 7. etg, Youngstorget 19. februar 1998. Årsmøtet vedtok å videreføre tidligere nevnte formålsparagrafer med et tillegg om at vi skulle aktivt drive rekrutteringsarbeide og at det skulle utgis et nyhetsbrev. Valgkomiteens leder, Dagfinn Austad, la fram en enstemmig innstilling for de 63 medlemmene som hadde møtt opp. Kaare Sandegren ble valgt som ny leder. Han var leder for LOs internasjonale avdeling, tidligere statssekretær og Næringsbyråd i Oslo. Nesleder ble Nina Græger, mens sekretær ble Ingrid Marie Utvik. Øvrige styremedlemmer: Marit Nybakk, Siri Bjerke, Kjell Johansen, Nils Sivertsen, Ørjan Johansen, Aslak Leesland, Kirsti Pettersen og Khalid Mahmood. Vara: Karin Yrvin; Haavard Malvik, Helga Strømme, Kjetil Skogrand og Thor Olsen.

Ordstyrer under årsmøtet var Knut Roger Andersen. I løpet av driftsåret fram mot 1999 fikk det nye forumslaget 55 hovedmedlemmer og 195 støtteme dlemmer. De fleste var allerede medlemmer i partiet, men ønsket seg en annen politisk arena enn å drive med kommunal politikk.

Forumet fikk etablert sin webside på vinteren 1998, som en av de 2000 første i Norge med .no-adresse. Finansiering ble ordnet via AOF og annonseinntekter fra OBOS og Statoil. Det ble arrangert 12 temamøter og 2 helgeseminarer det første året. Forumet fikk vedtatt uttalelser om situasjonen i Midtøsten og Kosovo i OAPs representantskap. Seks forslag ble oversendt Arbeiderpartiets landsmøte hvor de ble vedtatt.

Vårt Tsjekkiaprosjekt, om demokratiutvikling, med støtte fra UD bør nevnes. Forumets medlemmer deltok på flere turer til så vel Brussel, som Wien, København og Berlin. Gode rekrutterere dette året var Kjell Gulbrandsen og Nils Sivertsen. Medlemsbladet ble sendt ut til medlemmene 4 ganger det første året.

Legg igjen en kommentar