Internasjonalt Forum

Internasjonalt Forum 20 år – De første årene med forumet

Helga Strømme
Helga Strømme – aktiv til det siste

Årsmøtet i 1999 ble avholdt 11. Februar. Godt oppmøte nok en gang. Nye inn i styret var Turid Dankertsen, Eirik Torp med Kjetil Skogrand og Mona Eid inn som vara. Det registreres at økonomien i laget ikke er spesiell god. Våre inntekter er basert på kontingentandel. Laget har 67 hovedmedlemmer og 220 støttemedlemmer.

13 møter/ ekskursjoner er arrangert. Vi utgir en egen valgkampavis i 4000 eksemplarer, som viste seg kunne vært fordoblet utfra interessen. I 1999 ble det etablert 8 arbeids/temagrupper internt i Forumet. 1,mai arrangementet holdt forumet foran Fredsmonumentet på Youngstorget i samarbeid med LO-Oslo. Internasjonalen avsunget unisont markerte avslutning på arrangementet. Nina Græger var utmerket leder av arrangementet. Frokosten ble inntatt på Stortinget.

Gamle protokoller viser at vi hadde et svært godt samarbeid med Oslo Arbeidersamfunn og Akershus AP. På årsmøtet i 2000 fikk forumet ny leder, Helga Strømme, etter at Kaare Sandegren valgte å trekke seg. Nye inn i styret var Kristine Nordenson, Yasmin Mujahid, Chandra Shukla, Gry Devold, Henrik Hovland og Kjell Gulbrandsen. Samme år innstiftet Internasjonalt Forum sin Globiepris og tildelte den til 3 avtroppende styremedle mmer; Kaare Sandegren, Nina Græger og Kjetil Skogrand. Året etter fikk Marit Nabakk, Aslak leesland og Ørjan Johansen prisen.

Seks arbeidsgrupper satte sitt preg på forumets politiske virke; Europa, Sikkerhet– og konfliktløsning, Innvandrerspørsmål, Latin- Amerika og Bistand. Midtøstengruppa ble etablert senere på året sammen med Barentsgruppa. Vi prøvde oss som selgere i år 2000 ved å prøve å selge 100 utmerkede gensere med forumets logo – det gikk skeis, bare 12 bestillinger kom inn.

Forumet reiste på tur til Stockholm for å besøke Sosserna og få info foran Sveriges overtakelse av formannskapet i EU. I 2001 kom angrepet på USA, noe som nok fikk flere til å interessere seg for utenrikspolitikk og forsvar. Jeg husker vi skrev i et av medlemsbladene: ” Verden blir neppe den samme etter terroranslaget mot World Trade Center og Pentagon.” Det viser seg å holde stikk. Utfordringene er minst like store i dag som da. Terroranslag mot myke sivile mål er blitt vanlig.

En annen stor internasjonal endring var innføringen av Euro fra januar 2002. Forumets Midtøstengruppe, ledet av Vidar Birkeland, arrangerte for 2. gang tur til Midtøsten via Beirut til Syria, Jordan og Israel. Gruppen fikk bl.a møte Yassir Arafat. Nåværende leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, ble valgt inn i forumets styre som nestleder i 2003, men allerede på høsten 2004 måtte han pågrunn av sin nye jobb i Røde Kors fratre. Vi må også nevne Jørn Nygren som siden oppstart har påtatt seg revisjon av forumets regnskap foran årsmøtene.

Vi arrangerte 11 aktuelle medlemsmøter i 2003. Vi tok som i 2001, det fulle ansvaret for valgstands ved Nationalteater stasjon under valgkampen i 2003.

Av temagruppene kan nevnes Midtøstengruppa som i tillegg til studietur hadde 4 aktuelle møter om situasjonen i Midtøsten. Hassen Khalifa kom inn i styret i 2003 og har siden vært medlem. Han var svært sentral da forumet inkluderte medlemmene i Afrikansk forening da dennedenne ble nedlagt. Dette året ble someravslutningen litt spesiell i og med at forumet dro til sjøs med marinen med festningen i Drøbak som mål. Tur til København ble det også for forumets medlemmer.

Legg igjen en kommentar