Internasjonalt Forum 20 år – Med fokus på det globale sør

Internasjonalt Forum
Medlemsmøtene til forumet har alltid vært godt besøkt med fra 50-60 til over 100 oppmøtte. Vi antar at vi har truffet bra når tema er valgt. Møtene holdes vanligvis i kinosalen på Stortinget.

Møter gjennom 20 år: Internasjonalt Forum har gjennom årene avholdt en lang rekke møter med situasjonen i land i det globale sør på dagsordenen. Vi nevner i fleng: Nord-Korea, Brasil, Egypt, India, Venezuela, Syria, Tyrkia, Pakistan, Iran, Sør-Sudan, Kina, Sør-Afrika, Eritrea og – hvis vi våger å regne området som en del av sør: Kaukasus.

Noen av landene har blitt behandlet på mer enn et møte, og noen møter har tatt for seg hele regioner som Midt-Østen og Latin- Amerika. I tillegg til plenumsmøtene kommer en rekke mindre møter avholdt i undergrupper av forumet. Ved nærmere gjennomgang er det slående at Midt-Østen og Afrikas Horn er de områdene som har fått størst oppmerksomhet i antall møter, ikke bare gjennom fokus på bestemte land, men også under titler som professor Terje Tvedts ”Kampen om Nilens vann”, Sidsel Wolds ”Min fiendes fiende er min venn” (om Midt-Østen) og Jonas Gar Støres ”Krise i Europa og vår i Midt-Østen”.

Fra Bolivars sønner til vannet i Nilen: Tematisk har møtene i stor grad fokusert på aktuelle men også potensielle konflikter, på utviklingsproblemer, den økonomiske situasjonen og fattigdom. Temaer som islamisme, flyktningstrømmene og kjønnslemlestelse har vært gjenstand for egne møter. Innlederne har vært akademikere, journalister og politikere ispedd enkelte diplomater. En rekke med forelesere som kan gjøre mangt et universitetsinstitutt misunnelig. Fokuset har hele tiden ligget på å forklare den aktuelle situasjonen, men i stor grad også på å peke på veien framover. Tyngdepunktet har ikke bare ligget på spørsmålene hva og hvorfor, men også på hva som bør gjøres.

Ørjan JohansenPolitiske uttalelser: Det har neppe blitt avholdt noe årsmøte hvor det ikke har blitt vedtatt uttalelser knyttet til utviklingen i sør. I all hovedsak gjenspeiler de temaene som har blitt berørt på møtene i plenum, men ofte har de knyttet an til dagsaktuelle hendelser i vedkommende område. Uttalelsene utpreges særskilt ved at det legges vekt på oppfordringer til norske myndigheter om å treffe tiltak. I stor grad har disse uttalelsene funnet støtte i Oslo Arbeiderparti, og de har satt spor etter seg i den internasjonale uttalelsen som blir vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøter. Internasjonalt Forum har i denne sammenheng fungert ikke bare som et miljø for læring, men også som et politisk verksted.

Legg igjen en kommentar