Internasjonalt Forum 20 år – Globiepris, 1. mai markeringer og sommeravslutninger

globieprisenForumet introduserte sin egen ærespris, GLOBIEPRISEN, i 2000. Den tildeles hvert år til en eller flere i Arbeiderbevegelsen som på sin måte har fremmet forumets mål om å øke interessen for utenrikspolitikk i partiet.

Prisen utdeles påfølgende år på forumets årsmøte i form av et diplom. Vi gratulerer alle som i årenes løp er blitt æren til del. Forumet har hvert år arrangert egen 1. maimarkering om morgenen med påfølgende frokost i kinosalen på Stortinget. Med unntak av det første året da markeringen ble avholdt ved fredsstatuen på Youngstorget så holdes markeringen ved Wergelandsstatuen i Spikersuppa. Det holdes vanligvis en ungdomsappell forut før hovedappell. Deretter går de oppmøtte i tog bak Oppsal Janisjar opp Karl johan til Stortinget for å spise frokost.

Juleavslutninger hvert år er samordnet med et aktuelt temamøte der vi serverer pepperkaker og gløgg. Sommeravslutninger har bl.a blitt arrangert på Hovedøya, som picnic, som tur med Marinens gamle minesveipere til Oscarsborg festning og i de senere år på Skøytemuseet.

Legg igjen en kommentar