GLOBIEPRISEN

///

Globieprisen tildeles den, eller de av forumets medlemmer, eller medlemmer i Arbeiderpartiet, som over tid – gjennom initiativ, personlig engasjement og aktiv deltakelse i forumets virksomhet, har bidratt vesentlig til å fremme INFOs mål; Øke interessen for internasjonale spørsmål blant Arbeiderpartiets medlemmer.
Være premissleverandør til miljøer hvor internasjonale spørsmål diskuteres og vedtak fattes.
Formidle informasjon om internasjonale spørsmål.

Prisen deles ut som diplom på INFOs årsmøte etterfølgende år.

2016: Åse Thomassen, Arild Vollan
2015: Jan Mellembakken, Anniken Huitfeldt
2014: Roja Darian
2013: Håkon Haugli og Ahmed Ali Weis
2012: Kim Gabrielli Noguera
2011: Rune Tokle og «Kvinner kan»-kurs
2010: Lasse Efskind, Elisabeth Walaas og Lars Martin Mediaas
2009: Ingrid Langerud og Halle Jørn Hansen
2008:  Sverre Lodgaard, Anne Marie Donati og Tove Smaadahl
2007:  Mahmood Amiry-Moghaddam og Raymond Johansen
2006:  Hill-Martha Solberg og Tertit Aasland
2005:  Thorvald Stoltenberg, Monica Mattsson og Bjarne Eikefjord
2004:  Ingrid Eide, Hassen Khalifa og Henrik Hovland
2003:  Haakon Blankenborg og Jonas Gahr Støre
2002:  Thorbjørn Jagland, Turid Dankertsen og Esten Haaker
2001:  Helga Strømme, Kjell Gulbrandsen og Espen Barth-Eide
2000: Marit Nybakk, Ørjan Johansen og Aslak Leesland
1999:  Kaare Sandegren, Nina Græger og Kjetil Skogrand