Trump – advarsel til venstresida

Et overveiende flertall av befolkningen i Norge tar avstand fra Donald Trump og ser med forundring og avsky på hva som gjerne karakteriseres som «et fenomen» i amerikansk politikk. Mange har forsøkt å forstå hva som ligger bak, ikke minst det faktum at så mange vanlige lønnsarbeidere støtter ham.

Denne artikkelen fra The Guardian i mars 2016 er blant de beste vi har sett når det gjelder å forklare hva som ligger bak. Forfatteren tar kraftig avstand fra Trumps rasisme og mange bisarre uttalelser, men blir stående med en forklaring som har fått bare beskjeden plass i norske media: frihandel og tap av arbeidsplasser. Maktesløsheten og opprøret mot eliten som fatter beslutninger med negative konsekvenser for store grupper av befolkningen. Det at Trump makter å sette ord på dette som ingen andre bærer ham fram selv om han selv tilhører landets økonomiske superelite. Det kan han gjøre fordi han ikke tilhører den politiske eliten slik som sine motstandere – først blant republikanerne deretter i motsetning til Hillary Clinton.

Artikkelen er altså fra mars i år og inneholder derfor et par henvisninger som virker foreldet, men hovedbudskapet har ikke tapt sin betydning. Den er nokså lang, men meget vel verdt å studere for den som ønsker å forstå fenomenet Donald Trump og hans bevegelse litt bedre. Derfor vil den stå seg også lenge etter 8. november.

Klikk her for artikkelen fra The Guardian

 

Legg igjen en kommentar