Lenkesamling til Syriakrisen

Krigen i Syria påkaller bred oppmerksomhet både i et politisk og et humanitært perspektiv. Derfor har vi samlet en del lenker av god kvalitet som vi kan anbefale til de som ønsker å følge med i utviklingen. For å lette oversikten er de samlet i brede kategorier som antyder hva slags typer stoff man kan forvente å finne:

KOMMENTARER,REPORTASJER OG ANALYSER:

Carnegie Endowment for International Peace

Institute for the Study of War


joshualandis.com


Spiegel (engelsk): Syria

International Crisis Group

Syria Deeply

NYHETER:

Syrian Observatory for Human Rights


Middle East Eye

The Guardian

Al-Jazeera

Al-Monitor

FLYKTNINGER:

FNs flyktningkoordinator (OCHA)

Legg igjen en kommentar